Qendra ABA organizon demonstrimin praktik me temë: “Kontrolli i sëmundjeve dhe dëmtuesve kryesorë të patates në fushë”, nga Agronom Isuf Demirxhiu, Derven,


Event: 09/05/2023 - 10/06/2023Data e aktivitetit: 9 maj, 2023

Ora: 10:00 AM

Vendi: Derven, Fushë-Krujë

Qëllimi: Nëpërmjet këtij demostrimi do të bëhet e mundur njohja me sëmundjet dhe dëmtuesit kryesorë të patates në fushë si dhe kontrolli i tyre.

Data e publikimit: 01/06/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: