CILI ËSHTË SHKAKTARI TJETËR BAKTERIAL NË QERSHI?
 1. Kanceri bakterial në qershi shkaktuar nga  (Pseudomonas syringae pv. syringae)

Simptomat 

 • Simptoma më e dallueshme e infeksionit në qershi është një kancer i errët i shoqëruar ndonjëherë me gomozë (eksudat në kafe të kuqërremtë)
 • Organet e reja vyshken dhe thahen, duke prekur sythat vegjetativ dhe lulorë që mbesin në degë të thara.
 • Infeksioni është më i zakonshëm në pemë të reja,  ndodh në pemë në çdo fazë të zhvillimit nëse kushtet janë të favorshme.
 • Lezionet e kuqërremta dhe me erë të keqe në korteksin e rrënjës janë tregues i infeksionit nga Pseudomonas syringae pv. syringae .
 • Simptomat zakonisht zhvillohen në bazën e pemëve, tek pemët e reja, ekspozohet më shumë ndaj dëmtimeve nga makineritë, brejtësit, ngrica dhe ujitja, duke ofruar mundësi të shumta për shfaqjen e infeksionit .
 • Në trung në degë dhe në kancere formon rrëshirë ngjyrë vishnje në kafe.

Cikli i zhvillimit të sëmundjes

 • Sëmundja e kancerit bakterial në qershi shkaktohet nga bakteri Pseudomonas syringae pv. syringae  i cili mund të formojë kristale akulli brenda qelizës bimore dhe të gjenerojë dëme, të quajtur “aktiviteti i bërthamës së akullit”.
 • Kolonizimi i patogjenit mund të ndodhë në çdo ind bimor pa provokuar infeksion ose simptoma.
 • Infeksioni kërkon plagë ose hapje natyrale të shoqëruar nga kushte të lagështa ose ujë prezent në sipërfaqen e gjethes.
 • Në pemët e infektuara, mbijeton në kancer dhe sytha, të cilët janë burimet kryesore të inokulimit për infeksionet fillestare në sezonin e ardhshëm të rritjes.
 • Popullatat rriten gjatë pranverës pas çeljes së sythave dhe simptomat e infeksionit zhvillohen gjatë pranverës dhe verës.
 • Në fund të verës, popullata e Pseudomonas syringae pv. syringae  zvogëlohet; megjithatë, mund të ketë një rritje të dytë të infeksionit gjatë kushteve më të ftohta dhe më të lagështa të vjeshtës.
 • Pseudomonas syringae pv. syringae mund të transmetohet me shartim dhe mund të zhvendoset sistematikisht në të gjithë bimën.
 • Patogjeni gjithashtu mund të shpërndahet nga era, shiu ose uji i ujitjes dhe insektet.
 • Pseudomonas syringae pv. syringae mund të shplahet dhe transportohet nga pikat e ujit.

Masat e kontrollit:

Nëse infeksioni është i pranishëm në pemë, kontrolli i infeksionit dhe përhapja mund të bëhet duke bërë: 

 • Prerjen dhe heqen e indeve të infektuara: organeve bimore me gomozë ose kancer.
 • Djegien e kancerave ose vendeve me djegës propani. Bëhet gjatë pranverës.
 • Trajtime me produkte me bazë bakri realizohen para lulëzimit.
 • Mos të aplikohen produkte me bazë bakri pas lulëzimit të plotë.
 • Gjatë sezonit të përdoret, Bacillus subtilis strain IAB/BS03.

 

Data e publikimit: 21/05/2024


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

VARIETETET AUTOKTONE TË DOMATES

Jeni të interesuar të njheni me varietetet kryesore autoktone apo tradicionale të specieve të kulturave perimore që kultivohen në Shqipëri si dhe me një informacion të shkurtër për kultivimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë

ÇFARË MUND TË KOMPOSTOHET DHE KËRKESAT PËR CILËSINË E MATERIALEVE TË KOMPOSTUESHME

Pothuajse çdo lëndë organike në parcelat e mbjella, në stalla, në kopshtet tuaja, në anë të rrugëve të fshatit, mund të jetë një burim i mirë lëndësh për kompostim.

Lexo më shumë