SI DUHEN MBROJTUR KOLONITË E BLETËVE NGA SËMUNDJEN E PESTËS EUROPIANE?
Profilaksia
Duhet të përqëndrohet në:

  • Të shmanget futja në bletore e familjeve apo rojeve me origjinë të panjohur;
  • Nuk duhen ushqyer bletët me mjaltra që vijnë nga bletore me origjinë të panjohur;
  • Dezinfektimi i detyrueshëm i materialeve dhe pajisjeve të përdorura;
  • Mbajtja e familjeve të fuqishme me mëma të reja, mundësishtë një vjeçare;
  • Organizimi i mirë i dimërimit të bletëve dhe plotësimi i rezervave të tyre ushqimore në rastet e mungesës;
  • Kontrollet e kujdesshme të kolonive të bletëve menjëherë pas daljes nga dimri dhe në pranverë.

TRAJTIMI

  • Në rastet e infeksioneve të rënda kolonitë e bletëve të prekura nga pesta europiane duhet të digjen;
  • Në rastet e infeksioneve të lehta një masë efikase mund të jetë dhe ndërprerja e pjellës duke bllokuar kështu zhvillimin e gjeneratës për një periudhë 2-3 javore, me anë të izolimit të mëmës. Kjo u krijon mundësi bletëve të eleminojnë materialet infekte që kanë në aparatin tretës. Ndërkohë duhet të merren masa për djegjen e hojeve më shumë të prekura dhe ndërrimin e mëmës;
  • Rregullat dhe mënyra e dezinfektimit të materialit të infektuar, janë të njëjta me ato të përshkruara për pestën amerikane.

Data e publikimit: 16/10/2021


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

HIRI I HARDHISË (Uncinula necator)

Hiri, i shkaktuar nga një kërpudhe ascomicete që bën pjesë në familjen erisifacee, është një nga problemet kryesore për mbrojtjen e hardhisë nga kërpudhat parazitare.

Lexo më shumë

Menaxhimi i sëmundjeve të vrugut dhe hirit tek hardhia

Sëmundjet më kryesore dhe më të rrezikshme që prekin bimën e hardhisë janë vrugu dhe hiri.

Lexo më shumë

SHËRBIMET AGROTEKNIKE DHE VJELJA E PRODHIMIT TEK BAJAMJA

Nga niveli i shërbimeve agroteknike varet koha e hyrjes në prodhim, jetëgjatësia e pemishtes, koha e shfrytëzimit, prodhueshmëria e pemishtes së bajameve, si dhe kostoja e prodhimit.

Lexo më shumë

DIAGNOSTIKIMI, KONTROLLI DHE TRAJTIMET E AETINOZËS

SI BËHET DIAGNOSTIKIMI I AETINOZËS?

Lexo më shumë