MARRJA E VENDIMEVE FINANCIARE
Sektori i bujqësisë në Shqipëri është shumë i rëndësishëm për ekonominë e vendit. Ai ka një rol vendimtar në zhvillimin e vendit dhe është një nga fushat më fitimprurëse për të investuar në Shqipëri. Bujqësia zë pjesën më të madhe të sektorit në aspektin e punësimit (me rreth 50% të fuqisë punëtore), por përfiton vetëm 4% të totalit të financimit (kreditë e ofruara për bujqësinë nga bankat dhe institucionet mikrofinanciarë).

Ju lutem shkarkoni brochuren më poshtë për më shumë informacion. 

Data e publikimit: 22/03/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: