RRËNJËNGRËNËSI I MISRIT DHE DËMET QË SHKAKTON
                                                                             REGJISTROHUNI KËTU për të shfletuar rubrikat e tjera të platformës.

  • Është dëmtues prezent në fushat ku kultivohet misër.
  • Shkakton dëme të konsiderueshme në këtë kulturë kur mungon qarkullimi bujqësor.
  • Dëmton rrënjën dhe organet e riprodhimit.

Si dëmton dhe cilat janë speciet?

Dëmtimi i misrit konsiston në ushqyerjen e larvave, me rrënjët e misrit dhe ushqyerja e insekteve të rritur me qimet e misrit.

Larvat shkaktojnë dëmin më të madh duke u ushqyer me rrënjë të cilat shkaktojnë humbje të prodhimit mbi 15%.

Gjatë ushqyerjes së insekteve të rritur me qimet e kallirit të misrit, reduktohet masa e pjalmit dhe për pasojë rezulton në reduktim të kokrrave të misrit dhe si përfundim ulje masive të rendimentit.

Ekzistojnë specie të ndryshme që përbëjnë kompleksin e diabrotikës në misër, ndër të cilët veçohen:

Diabrotica virgifera virgifera, 

Krimbi i rrënjës së misrit (Diabrotica virgifera virgifera). 

Në ditët e sotme është i pranishëm në shumë vende evropiane, përfshirë edhe Shqipërinë. 

  • Misri është e vetmja kulturë në të cilën mund të zhvillohet me dendësi të lartë popullata duke shkaktuar dëme të mëdha.
  • Insektet e rritura mund të gjenden tek bimët e familjes Graminore, Bishtajore dhe Kungullore.

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë se Si evidentohet rrënjëngrënësi i misrit?

Data e publikimit: 04/04/2023


Lini një koment


Komente të mëparshme
vj395a

-Hello World! https://racetrack.top/go/hezwgobsmq5dinbw?hs=ab9873bb7aba5e753da54a2ab6347151&


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

CILI ËSHTË SHKAKTARI TJETËR BAKTERIAL NË QERSHI?

Nëse infeksioni është i pranishëm në pemë, kontrolli i infeksionit dhe përhapja mund të bëhet duke:

Lexo më shumë

VARIETETET AUTOKTONE TË DOMATES

Jeni të interesuar të njheni me varietetet kryesore autoktone apo tradicionale të specieve të kulturave perimore që kultivohen në Shqipëri si dhe me një informacion të shkurtër për kultivimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë