“Krasitja në ullinj”


Event: 06/04/2021 - 10/04/2021Vendi: Hinkë, Berat
Qëllimi: Njohja me kohën më të përshtshtme për realizimin e një krasitje të ekuilibruar me qëllim për të patur një prodhim të qëndrueshëm, si dhe për të garantuar raporte ajrimi e ndriçimi në përputhshmëri të plotë më biologjinë e bimës duke shërbyer si proçes për parandalimin e sëmundjeve e dëmtuesve duke ndikuar drejtëpërdrejtë në reduktimin e ndërhyrjeve kimike.

Data e publikimit: 31/03/2021


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: