VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I LULELAKRЁS NË FUSHË
Cila është struktura varietore e rekomanduar?
Kultivarёt e lulelakrёs mё tё pёrshtatshёm pёr kultivim në vendin tonë dhe klasifikohen sipas hershmërise së prodhimit janё:

Në grupin me pjekje shumë të hershëm:

 • Ambition F1
 • Arfak F1
 • Fremont F1
 • Smila F1
 • Alston F1

Këto kultivarë japin prodhimin e tyre 2 muaj pas mbjelljes në fushë.

Në grupin me pjekje të hershëm: 

 • Fargo F1
 • Cortes F1
 • Cashmire F1

Këto kultivarë japin prodhimin e tyre rreth 80-95 ditë pas mbjelljes në fushë.

Në grupin me pjekje të mesme: 

 • Tukson F1
 • Belof F1
 • Concept F1
 • Merton F1

Këto kultivarë japin prodhimin e tyre rreth 100-135 ditë pas mbjelljes në fushë.

Në grupin me pjekje të vonë: 

 • Daydrem F1
 • Abruko F1
 • Iriko F1
 • Trofeo F1

Këto kultivarë japin prodhimin e tyre pas 135 ditësh. Ekzistojnë kultivarë shumë të vonë deri në 250 ditë pas mbjelljes në fushë.

Disa nga kultivarët e lulelakrës

Cilët afate mbjelljeje rekomandohen pёr lulelakrёn?
Lulelakra nuk mund të mbillet në të njëjtën tokë për dy vjet rresht pas të njëjtës bimë të familjes kryqore. Për nga struktura varjetore e lulelakrës, mbështetet në 3 tipe kultivarësh;

 • Te kultivarët për prodhim të hershëm,  fara mbilletnë farishte me 1/6-15/7, në fushë 10/7-20/8;
 • Për prodhim të mesëm, fara mbillet në farishte me 1/6-30/7, në fushë 10/7-15/8;
 • Për prodhimtë vonë, fara mbillet në farishte me 15/6 - 15/7, në fushë 25/7 - 25/8

Si bëhet përgatitja e fidanit tё lulelakrёs për mbjellje?

 • Lulelakra mund tё mbillet drejtpёrdrejt me farё ose me fidanё tё parapёrgatitur qё ёshtё mёnyra mё e mirё.
 • Fidanёt pёrgatiten nё vllaja tradicionale ose nё tava polisteroli.

Për të patur një mbirje sa më energjike, duhet që fara të vendoset në thellësinë rreth 2 cm në substratin e mbjelljes. Fara hidhet në shtretër të përgatitur, të punuar  e të plehëruar mirë,  me plehëra ogano-minerale me qëllim që fara të gjejë një shtrat të shkrifët për mbirje. 

 • Për çdo dynym lulelakёr, duhet të mbillen 15 - 20 m2 farishte.
 • Për çdo m² duhet të hidhen 2.5 - 3 gr farë. Pas mbjelljes bëhen rreth 2 ujitje në ditë derisa farërat të mbijnë.
 • Më pas ujitjet bëhen sipas nevojave, mjafton që në tokë të ketë lagështirë të mjaftueshme. 
 • Ushqimi plotësues bëhet në 3 duar.
 • Dora e parë realizohet në fazën e dy gjetheve të vërteta; 
 • E dyta në fazën e 4 gjetheve.
 • E treta bëhet në 10 ditë para se fidani të dali në fushë.

Dozat e pёrdorimit tё plehërave pёr farishten e lulekrёs sipas duarve në azot(N):fosfor(P):potas(K) në gram fizik duhet të jenë: 

 • E para në raportin 20 : 40 : 10 gr për 10 litra ujë; 
 • E dyta në raportin 30:60:20 gr për 10 litra ujë;
 • E treta në raportin 20 : 40 : 60 gr për 10 litra ujë.

Pas çdo rast tё plehёrimit duhet të realizohet shplarja me ujë të rrjedhshëm. Në moshën3 5 - 45 ditëshe nё pranverё-verё dhe 60 ditё nё stinёn e dimrit, fidani duhet të mbillet në vëndin e përhershëm. Fidanёt e lulelakrёs janё tё gatshёm pёr t’u mbjellё nё fushё kur tё kenё formuar 4-6 gjethe tё vёrteta dhe gjatёsi 13-15 cm.

Sa duhet të jenë distancat e mbjelljes sё lulelakrёs ?
Distancat më të rekomanduara janë: 60 - 70 x 15 - 20 cm. Në këtë mënyrë sigurohen 32.000 - 36.000 bimë për ha. 

Zakonisht largёsitё e mbjelljes nё fushё tё lulelakrёs, ndryshojnё nё varёsi tё kultivarёve, periudhёs sё mbjelljes dhe asaj tё vjeljes dhe variojnё nga  60-100 cm midis rreshtave dhe 40-60 cm brenda rreshtit.

 • Pёr Kultivarёt e  hershёm 70 x 40 cm.. (3.6 bimё/m2 ).
 • Pёr kultivarёt e  mesёm 70 x 50 cm.. (2.9 bimё/m2 ).
 • Pёr kultivarёt e  vonё 70 x 60 cm (2.4 bimё/m2 ).

Mbjellja bëhet sipas brazdave të hapura dhe mbillen me dorë me anë të kunjit pёr sipёrfaqe tё vogla ose me makinё mbjellёse fidanash. Pas mbjelljes bëhet ujitja për zënje e kështu synohet të mbahet një regjim lagështire të mjaftueshme në tokë. Pas 4- 5 ditëve bëhet kontrolli për zënje dhe bëhen zëvendësimet e nevojshme.

Çfarë shërbimesh agroteknike kryhen për lulelakrёn?

 • Shёrbimet agroteknike pёr lulelakrёn konsistojnё në ujitjetprashitjet dhe plehërimet plotësuese.
 • Ujitjet në vegjetacion bëhen sipas nevojave,zakonisht në çdo 15 - 20 ditë. 
 • Kujdes ! Gjatё ujitjeve duhet qё nё ngastёr tё mos krijohen pellgje e vatra ujёmbajtёse, ndёrsa gjatё vjeshtёs dhe dimrit duhet tё mbahet nё gadishmёri tё plotё sistemi i kullimit.
 • Prashitjet bëhen pas çdo ujitje me qëllim që të ruhet vlaga e tokës, luftohen njёkohёsisht barёrat e kёqija etj.
 • Plehërimet plotësuese bëhen 2 - 3 herë në doza sipas gjëndjes së bimëve dhe sasisë së përcaktuar në bilancin e plehërimit.
 • Vilen në fazën e formimit të plotë të kokës duar  duar me 2 - 3 gjethe me qëllim që të ruhet freskia.

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë mbi Sëmundjet e lulelakrёs, parandalimin dhe luftimin e tyre. 

Data e publikimit: 11/09/2021


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

Teknologjia e kultivimit të rrushit të tavolinës në serra

Cilat janë disa nga përparësitë e kultivimit të rrushit në serra?

Lexo më shumë

Kultivimi i shalqirit në serra

Shalqiri është një kulturë shumë e përhapur në Shqipëri. Ai prodhohet kryesisht në zonat bregdetare, në fushë të hapur dhe në mjedise të mbrojtura.

Lexo më shumë

RËNDËSIA E PRODHIMIT TË FIDANIT NË FIDANISHTE

Fidanishtja është e krijuar enkas me kushtet e përshtatshme, të cilat sigurojnë rritjen e një fidani cilësor dhe të shëndetshëm.

Lexo më shumë

VARIETETET, MBJELLJA DHE KULTIVIMI I PRESHIT

Cila është struktura varietore e rekomanduar?

Lexo më shumë