Demostrim për domaten e shartuar me dy degë dhe avantazhet krahasuar me domaten e pa shartuar


Event: 05/05/2022 - 04/06/2022Qendra ABA organizon demostrimin për domaten e shartuar me dy degë dhe  avantazhet krahasuar me domaten e pa shartuar, më datën 5 maj, 2022, ora 11:00, në Arapaj, Fier. 

Vendi Arapaj, Fier 
Tema: Domatja e shartuar me dy degë dhe avantazhet krahasuar me domaten e pa shartuar
Qëllimi:  Demostrimi ka si synim të informojë fermeret për teknologjinë më të fundit të aplikuar nga kompania Agro Koni për domatën e shartuar më dy degë dhe  avantazhet krahasuar më domaten e pa shartuar. 

Data e publikimit: 04/05/2022


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: