PLEHËRIMI PLOTËSUES (GJETHOR) I VRESHTAVE
                                                                              REGJISTROHUNI KËTU për të shfletuar rubrikat e tjera të platformës.

Plehërimi gjethor nevojitet për të plotësuar nevojat e bimës së hardhisë dhe për të korrektuar mungesat e makro apo mikro-elementëve gjatë periudhës së vegjetacionit dhe për të rritur rezistencën e bimës.

Kush janë elementët (mikro dhe makro) ku mungesa e tyre reflektohet me simptoma tipike në bimë?

Mungesa e Borit (B)

Mungesa e borit (B), shoqërohet:

 • me zverdhje të gjetheve,
 • rritje të kufizuar dhe të deformuar të ndërnyjeve të lastarëve.

Në raste të tilla duhet patur kujdes me:

 • plehërimin azotik N,
 • të ndërpriten krasitjet e rënda.
 • Trajtimet kryhen përpara dhe pas lulëzimit.

Para lulëzimit

 • NEUBOR (Bor B 15.5% me Monoethylamine ) Të përdoret doza: 70-120 ml/100 litra ujë.
 • FANTASTIC BOR (Bor B 400 gr/lit), Azot organik N 50 gr/lit, Ekstrakt alga deti 200 gr/lit,etj. Të përdoret doza: 150-200 ml/100 litra ujë.

Pas lulëzimit

 • AmiBor-Calcio (Bor B0.5%, Oksid kalciumi Ca14%, Aminoacide të lira 4.8%, lëndë organike,etj.) Të përdoret doza 70-100ml /100 litra ujë.

Mungesa e potasit K

Mungesa e potasit në varësi të kultivarëve mund të shfaqet:

 • me zverdhje të lehtë anësore ose,
 • përskuqe anësore deri në nekrotizim.

Mungesa e potasit mund të korrektohet me plehrat si mëposhtë:

 • Seaweed bio K (Potas K2O 600gr/lit, Lëndë organike 280gr/lit, Acid alginik, 700 ppm, etj.) Të përdoret doza: 200-300 ml/100 litra ujë.
 • NeuPotas-50SL, (Oksid Potasi K2O i tretshëm në ujë 50%), Të përdoret doza: 250-300 ml/100 litra ujë.

Mungesa e hekurit (Fe)

Mungesa e hekurit shkakton klorozën karakteristike të mezofilit të gjetheve, ndërsa nervaturat e gjethes ngelen të gjelbra. Në rastet e mungesës së këtij elementi, bëhet plehërimi gjethore me mikroplehra që përmbajnë vetëm hekur ose miks mikroelementësh, apo miks me aminoacide.

 • Neu X-Iron (Hekur Fe i kelatuar 6% EDDHA 4.8 ortho ortho) Të përdoret doza: 100 gr/100 litra ujë.
 • Neu X-vital: (Hekur Fe 11%, Hekur Fe HBDE, 6%, Potas, K 15%, etj.) Të përdoret doza: 50- 100 gr/100 litra ujë.

Mungesa e Magnezit (Mg)

Mungesa e magnezit takohet më shpesh në tokat:

 • e lehta,
 • acide,
 • të varfëra në lendë organike.

Në rastet e mungesës së këtij elementi, bëhet plehërimi gjethor me mikroplehra që përmbajnë Magnez me kombinime të ndryshme.

 • CaliMag K-plus (Azot N 6%, Kalcium Ca 12%, Magnez Mg 5%, Potas K 1%, etj.) Të përdoret doza: 150- 200 ml/100 litra ujë.
 • Neu CalMag (Azot N 6%, Kalcium Ca 12%, Magnez Mg 5%,  etj.) Të përdoret doza: 150-200 ml/100 litra ujë.

Mungesa e azotit (N)

Mungesa e azotit shoqërohet:

 • me zbehje të ngjyrës së gjetheve,
 • renie të rendimentit të fotosintezës.

Ndërhyhet me spërkatje gjethore për korrigjim dhe veprim më të shpejtë të azotit. Spërkatja gjethore kryhet me produkte plehëruese që kanë azot organik dhe lëndë organike.

 • Bioking (Lëndë organike 65%,  Azot organik N 4%, etj.) Të përdoret doza:  400 ml/100 litra ujë.
 • Amino F24 (Lëndë organike 56%, Azot N 9.5%, etj.) Të përdoret doza:  100-150 ml/100 litra ujë.

Mungesa e kalciumit (Ca)

Korrigjohet duke bërë trajtime gjethore me produkte plehëruese të pasuara me Kalcium.  Kryesisht pas lidhjes deri kur fruti arrin 30% të madhësisë.

 • Ultra Ca (Klacium Ca 250 gr/lit, Lendë organike 150 gr/litër, etj.) Të përdoret doza: 80-100 ml/100 litra ujë.
 • CaliMag K-plus (Azot N 6%, Kalcium Ca 12%, Magnez Mg 5%,  Potas K 1%, etj.) Të përdoret doza: 150- 200 ml/100 litra ujë.
 • Neu CalMag (Azot N 6%, Kalcium Ca 12%, Magnez Mg 5%,  etj.) Të përdoret doza:  150-200 ml/100 litra ujë.

Mungesa e fosforit (P)

Korrigjohet duke kryer plehërime gjethore me produktet:

 • Neu profesional 0-40-40 (Fosfor P 40%, Potas K, 40%,) Të përdoret doza: 300 gr/100 litra ujë.
 • Magic Plus IV (, Alga deti 200 gr/lit, Fosfor P 350 gr/lit, Potas K, 400 gr/lit, lendë organike 250 gr/lit) Të përdoret doza  150-200 ml/100 litra ujë.
 • Neu Crystal 0-32.8-28.8 (2Cao+0.8B) (Fosfor P 32.8, Potas K 28.8, etj.) Të përdoret doza: 200-250 gr/100 litra ujë.

Mungesa e zinkut (Zn) dhe mungesa Manganit (Mn)

Mungesa e zinkut shkakton simptoma të tilla si:

 • lastarë me ndërnyje të shkurtëra,
 • gjethe të vogla dhe me ndërtim asimetrik,
 • gjethet kanë dhëmbëzim të theksuar anash.

Mungesa e manganit shkakton:

 • rritje të ngadaltë,
 • formimin e gjetheve të vogla, të zbehta.

Mungesa e Zinkut dhe e Manganit mund të korigjohet me përdorimin e plehut me spërkatje nga gjethja. 

 • Polimix Plus (Mangan Mn 2%,  Zink Zn 1%). Të përdoret doza  250 ml/100 litra ujë.

Data e publikimit: 06/06/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

VARIETETET AUTOKTONE TË DOMATES

Jeni të interesuar të njheni me varietetet kryesore autoktone apo tradicionale të specieve të kulturave perimore që kultivohen në Shqipëri si dhe me një informacion të shkurtër për kultivimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë

ÇFARË MUND TË KOMPOSTOHET DHE KËRKESAT PËR CILËSINË E MATERIALEVE TË KOMPOSTUESHME

Pothuajse çdo lëndë organike në parcelat e mbjella, në stalla, në kopshtet tuaja, në anë të rrugëve të fshatit, mund të jetë një burim i mirë lëndësh për kompostim.

Lexo më shumë

HAPAT QË NDIQEN PËR TË KRIJUAR GRUMBULLIN E KOMPOSTUESHËM

Për të krijuar grumbullin e kompostueshëm mbani parasysh hapat e mëposhtëm:

Lexo më shumë