Demonstrimi praktik me temën “Kontrolli i tuta absoluta në domatet e fushës. Dëmi që shkakton, kontrolli”, nga Agronom Isuf Demirxhiu, Zall-Herr, më datën 16 Qershor 2022.


Event: 16/06/2022 - 05/07/2022Data e aktivitetit: 16 Qershor 2022

Vendi: Zall-Herr, Tiranë

Qëllimi: Nëpërmjet këtij demonstrimi do të bëhet e mundur njohja e këtij dëmtuesi të domates dhe kulturave të tjera solanace, simptomat mbi bimë dhe kontrolli i tuta absoluta, përdorimin e produkteve të mbrojtjes së bimëve me qëllim për ta mbajtur nivelin e popullatës nën nivelin ekonomik të dëmit, gjithashtu do të demonstrohet vendosja e kurtheve dhe feromonit.

Data e publikimit: 06/01/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: