Si është ecuria biologjike e sëmundjes?
Patogjeni pas përfundimit të vegjetacionit të bujtësit, formon askotroma në të cilën me bashkimin seksual të anteridit me askogonin dhe me plazmogami formohet periteci. Periteci maturohet në prannverë dhe nga këtu dalin asqet dhe askosporet dyqelizore të cilët shkaktojnë infeksionet primare. 

Pas mbirjes se askosporit (gjethe, fruta, etj.) formohet miceli subkutikulare dhe pas inkubacionit tek njollat formohen konidet dhe konidoforet që kryejnë disa cikle infeksioni. 

Patogjeni dimëron në gjethe të rëna në tokë në formë të periteceve apo pseudoteceve që zhvillohen gjatë vjeshtës. 

Sëmundja favorizohet në kushte me shi, askospori dhe konidi mbin në praninë e pikës së ujit.

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë për Cilat janë masat e kontrollit?

Data e publikimit: 03/04/2024


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

CILI ËSHTË SHKAKTARI TJETËR BAKTERIAL NË QERSHI?

Nëse infeksioni është i pranishëm në pemë, kontrolli i infeksionit dhe përhapja mund të bëhet duke:

Lexo më shumë

VARIETETET AUTOKTONE TË DOMATES

Jeni të interesuar të njheni me varietetet kryesore autoktone apo tradicionale të specieve të kulturave perimore që kultivohen në Shqipëri si dhe me një informacion të shkurtër për kultivimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë