"Kontrolli i krahëbardhave dhe tenjës minuese në agrume, produktet që duhet të përdoren dhe alternimi i tyre”, Hinkë, Berat, në datën 28 Qershor 2022


Event: 28/06/2022 - 20/07/2022Data e aktivitetit: 28 Qershor 2022

Vendi: Hinkë, Berat

Qëllimi: Nëpërmjet këtij demonstrimi do të bëhet e mundur njohja e dëmtuesve, simptomat mbi bimët dhe përdorimin e produkteve të mbrojtjes së bimëve me qëllim për ta mbajtur nivelin e popullatës së këtyre dëmtuesve nën nivelin ekonomik të dëmit. Gjithashtu do të demonstrohet mënyra e përgatitjes, koha e trajtimit dhe masat mbrojtëse që duhen marrë për mbrojtjen gjatë spërkatjes.

Data e publikimit: 22/06/2022


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: