STRATEGJIA PËR QËNDRUESHMËRI
Fermerët e qumështit në mbarë botën janë vazhdimisht në kërkim të lopëve sa më fitimprurëse, për ti bërë ato pjesë të fermës së tyre. Kjo pasi lopa që i takon së ardhmes do të jetë ndryshe nga lopa që është menaxhuar në të kaluarën. Shumë prej jush e pranojnë tashmë se ju jeni më të aftë në mbarështimin e tufës, sesa keni qenë 10 vite më parë. Kjo ju ka sjellë një sukses të padiskutueshëm edhe në krijimin e një baze të shëndoshë gjenetike në fermë, përmes krijimit të remontit. Por, përmirësimi gjenetik është një proces i vazhdueshëm që e sjell fermën tuaj nga një nivel i caktuar drejt një niveli të përmirësuar. Ndaj, për të garantuar në fermë lopën që i përket së ardhmes mbani parasysh madhësinë që dëshironi të ketë tufa juaj në të ardhmen, tregun e qumështit dhe gjenetikën e dëshiruar për tufën tuaj.

Për rrjedhojë lindin natyrshëm pyetjet: Sa mëshqerra ju nevojiten në fermë për remont? Ku dhe kur është vlera më e mirë që mund të përfitoni nga viçat në tregun tuaj? Në këtë artikull do të gjeni rekomandimet e përgjithëshme mbi përllogaritjet për të siguruar numrin e duhur të mëshqerrave për remont. Gjithashtu, do të njiheni me udhëzimet mbi vendimet që duhet të ndërmerrni pasi të keni plotësuar nevojat e remontit duke përdorur mëshqerrat më të mira për këtë qëllim. Të tilla vendime lidhen me pjesën e mbetur të viçave që keni në dispozicion të cilët mund të ndërzehen për vlerën më të mirë të viçit në treg që rezulton nga ndërzimi. 

Me qëllim sigurimin e qëndrueshmërisë në fermë, përmirësimin e gjenetikës dhe përcaktimin e remontit, ju do të aftësoheni për të kryer seleksionimin në fermë. Për një seleksionim sa më të suksesshëm ju rekomandojmë të:

  • mbani shënime të rregullta në fermë që nga momenti i lindjes së viçit femër e në vijimësi;
  • të aftësoheni në leximin dhe vlerësimin e treguesve të caktuar të demave që sjellin efiçencë në fermë, tregues të tillë si volumi i qumështit, niveli i yndyrës, niveli i proteinës, si dhe një seri tiparesh si ato të konformacionit (karakteristikat trupore), fertilitetit, lehtësisë në pjellje, rezistencës ndaj mastitit, etj. 
  • bashkëpunoni me specialistët e fushës për të përzgjedhur ato dema që do të sigurojnë progres gjenetik. Përzgjidhni demat që do të përmbushin qëllimet tuaja për fitim bazuar në programet e të ushqyerit, mënyrën e menaxhimit dhe rrethanat mjedisore ku zhvilloni mbarështimin e tufës. 
  • rendisni dhe zgjidhni femrat e duhura për të krijuar gjeneratën e ardhshme duke përdorur tregues gjenetik të qëndrueshëm. Pra, fokusohuni tek ato gjene të nënës që dëshironi të transmetohen tek brezat e ardhshëm.

Klikoni këtu nëse dëshironi të dini më shumë lidhur me Përllogaritjet për remont.

Data e publikimit: 12/02/2024


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME TË DINI NDËRSA SHKOJMË DREJT ANËTARËSIMIT TË VENDIT NË BASHKIMIN EUROPIAN

Çfarë duhet mbajtur parasysh gjatë hyrjes së kafshëve, materialeve riprodhuese si dhe produkteve me origjinë shtazore në vendet e BE-së nga vendet jashtë tij.

Lexo më shumë

MEDIKAMENTET VETERINARE DHE USHQIMET ME PËRMBAJTJE MEDIKAMENTESH

Për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, Parlamenti Europian dhe Këshilli kanë përgatitur rregulla uniform për të siguruar mbrojtjen e konsumatorëve nga efektet potenciale të këtyre mbetjeve.

Lexo më shumë

NDIKIMI I NDRYSHIMEVE KLIMATIKE MBI BLEGTORINË DHE MASAT PËR PËRBALLIMIN E TYRE

Cili është ndikimi i ndryshimeve klimatike mbi shëndetin e kafshëve, mirëqenien e tyre, prodhimin dhe riprodhimin? Cilat janë masat për përballimin e tyre?

Lexo më shumë

ÇFARË ËSHTË KOMPOSTIMI DHE VLERAT E TIJ

Keni hasur në vështirësi për depozitimin e bimëve pasi është vjelur produkti në sera? Ju shqetëson prania e jashtëqitjeve të kafshëve të fermës të papërpunuara?

Lexo më shumë