Përgatitja e serrës për mbjellje
Duke qënë se serrat mbillen 2-3 herë në vit me kultura të ndryshme edhe prekja nga sëmundjet, dëmtuesit dhe barishtet e këqia është e madhe. Prandaj është e domosdoshme që në serrat të zbatohet një protokoll i veçantë për qarkullimin bujqësor, luftimin e sëmundjeve dhe dëmtuesve. Është e rëndësishme që para se serra të mbillet duhet të meren një seri masash të cilat do të krijojnë kushte më të mira për zhvillimin normal të bimëve. Kërkesat,  kostot dhe përfitimet kur përgatitja për mbjellje bëhet sipas kërkesave të duhura. 

Ky reportazh është përgatitur nga projekti “Përmirësimi i performancës dhe cilësisë së shërbimit publik të ekstensionit publik në sektorin e blegtorisë" i financuar nga BE, i zbatuar nga NIRAS IC Sp. z o.o në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

Trajtimi i Sëmundjes Së Varroatozës Në Bletë Me Produkte Me Bazë Organike

Kush janë preparatet me bazë natyrale që mund të përdoren në luftimin e Varroatozës?

Lexo më shumë

CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E KARROTËS NË FUSHË TË HAPUR

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë

CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BAMJES NË FUSHË TË HAPUR

Pse përbëjnë problem sëmundjet dhe dëmtuesit?

Lexo më shumë

Varietetet e mandarinave të kultivueshme në kushtet e vendit tonë

Cilat janë varietetet e mandarinave të kultivueshme në kushtet e vendit tonë?

Lexo më shumë