Ftesë për Konkurs për studentët e UBT


Event: 07/04/2021 - 28/05/2021Çfarë duhet të përgatisni?
Ju duhet të aplikoni online dhe të përgatisni sipas përzgjedhjes tuaj:

 • Projekt investimi në sistemin e agrobiznesit;
 • Artikull kërkimor ose aplikativ;
 • Rast Studimor (një shembull suksesi);
 • Ese.

Temat do ti gjeni në Koncept Note dokumenti në pdf më poshtë.

Pse duhet të aplikoni ?

 • Mundësi të promovoheni në një mjedis përtej atij universitar;
 • Mundësi për një eksperiencë praktike në një institucion të fushës së bujqësisë;
 • Zhvilloni aftësitë dhe cilësitë tuaja profesionale;
 • Hapni një dimension të ri për karrierën profesionale.

Datat e konkursit

 • 29.03.2021 - Shpallja e thirjes publike
 • 07.04.2021 - Afati i fundit për shprehjen e interesit
 • 19.04.2021 -  Kualifikimi paraprak
 • 22.04.2021 -  Mentorimi i studentëve dhe zhvillimi
 • 21.05.2021 -  Kualifikimi final dhe shpallja e fituesëve
 • 28.05.2021 - Shpallja e fituesit dhe ndarja e cmimeve

Çmimet dhe përfitimet

 • 10 çmime (Laptop, smartphone dhe tableta);
 • 5 programe “intershipi” në FED invest;
 • Publikimi i punimeve më të mira në platformat UBGreen.al dhe ABA online;
 • Punimet për konkurim do të përdoren për mbrojtjen e diplomës për studentët në fund të ciklit Bachelor dhe Master.

Për më shumë informacion ju lutem kontaktoni me: akercuku@ubt.edu.al; eramadhi@fedinvest.al; eshehi@fedinvest.al

Mund të aplikoni direkt duke shkarkuar aplikimin në wordin me poshtë dhe e dërgoni në adresat e mësipërme.
Shkarko Koncept Note

Klikoni më poshtë tek Apliko
APLIKO

SUKSESE

Data e publikimit: 29/03/2021


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale: