NJË MUNDËSI EFIÇENTE PËR RRITJEN E TREGUESVE TË PRODHIMIT DHE RIPRODHIMIT PËR LOPËT
Çfarë është materiali biologjik elitar?

Sot në fermat e avancuara nuk shtrohet më çështja e inseminimit të një lope dhe lindjes së një pasardhësi, por cilësia e materialit biologjik, karakteristikat dhe realizimet e prindërve që përbëjnë ndryshimin e madh në prodhim, riprodhim dhe tiparet e transmetuara tek pasardhësit, përshtatshmëria e racës sipas kushteve të caktuara dhe synimeve të fermës, përshpejtimi i ritmeve të remontit në fermë, lehtësia në pjellje, përmirësimi i tipareve të dëshiruara tek pasardhësit, etj.

E kush më mirë se një dem i nivelit elitar dhe i trajtuar specifikisht si i tillë mund t’jua sigurojë këtë progres gjenetik?

Çfarë është materiali gjenetik i përzgjedhur për rezultate të dëshiruara në fermë?

  • Materiali gjenetik i përzgjedhur e me cilësi të lartë siguron jo vetëm shkallë të lartë fertiliteti, por edhe performancë të lartë në prodhim e riprodhim.
  • Kampionët sjellin kampionë. Seleksionimi i prindërve më të mirë përsa i përket aftësive gjenetike në prodhim, riprodhim, shëndetësim, karakteristika të trupit, gjymtyrëve, gjirit, etj., kalon përmes një procesi disa vjeçar përzgjedhjeje dhe përshtatje të pasardhësve në kushte të caktuara terreni, klimatike, menaxhimi.

Pra, mbani parasysh se për çdo problem ka një dem elitar që ofron zgjidhje! 

Material biologjik të zakonshëm, apo një super elitë?

Përdorimi i super elitave natyrisht që shoqërohet edhe me një rritje të çmimit të shërbimit të inseminimit artificial. Duke marrë në konsideratë vlerën e materialit si dhe punën e inseminatorit, çmimi i një inseminimi me material super elitë mund të variojë nga 2,000 – 3,000 Lekë, ndërsa në kushtet e një materiali të zakonshëm ky shërbim është rreth 1,000 lekë. Pra, me përdorimin e super elitës ju shpenzoni nga 1,000 deri në 2,000 Lekë më shumë.

Por, cilat do të jenë avantazhet financiare të përdorimit të këtij materiali, krahas avantazheve të tjera të përmirësimit të racës?

Minimalisht përdorimi i demave super elitë për inseminim artificial, ju sjell një rritje prej 200 litër qumësht në laktacion. Duke përllogaritur çmimin mesatar të qumështit prej 40 Lekë për litër, ju do të keni 8,000 Lekë më shumë në fermë për lopë për çdo laktacion pasardhës.

Klikoni këtu në se dëshironi të dini më shumë lidhur me spermën e seksuar

Data e publikimit: 14/04/2023


Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

STRATEGJIA PËR QËNDRUESHMËRI

Me qëllim sigurimin e qëndrueshmërisë në fermë, përmirësimin e gjenetikës dhe përcaktimin e remontit, ju do të aftësoheni për të kryer seleksionimin në fermë. Për një seleksionim sa më të suksesshëm ju rekomandojmë të:

Lexo më shumë

PËRLLOGARITJET PER REMONT OSE NUMRI I MËSHQERRAVE

Përllogaritet që kostoja e një mëshqerre nga lindja e viçit femër deri në momentin e pjelljes së pasardhësit të parë nga kjo mëshqerrë (pra një periudhë prej rreth 24 muaj) të luhatet tek rreth 200,000 Lekë.

Lexo më shumë

GJENETIKA NË SHËRBIM TË NEVOJAVE TË FERMËS - FERTILITETI

Inseminimi artificial nuk është një praktikë e cila mundëson vetëm sigurimin e pasardhësve në fermë, por garanton edhe përmirësime gjenetike përmes demave të përzgjedhur duke mundësuar përmirësim të situatave kritike në fermë.

Lexo më shumë

SI TË REALIZOJMË PËRZGJEDHJEN E DEMAVE PËR PËRMIRËSIMIN E TIPAREVE TË DËSHIRUARA - FEKONDITETI

Si mund ti lexoni dhe interpretoni këto tregues me qëllim përzgjedhjen e demit më të mirë që përplotëson synimet tuaja në riprodhim?

Lexo më shumë