ÇËSHTJE TË TJERA MENAXHIMI NË FERMAT ME GJEDH
MJEDISI

Menaxhimi i duhur i mjedisit ju siguron rritje të rezultateve në fermë si dhe përmirësim të mirëqenies së kafshëve. Në kushtet e ngrohjes globale, kontrolli i temperaturës dhe menaxhimi i fermës në kushtet e të nxehtit përbën një element gjithnjë e më sfidues. Kujdes: temperatura optimale e funksionit normal prodhues e riprodhues të lopëve varion nga -0.5°C deri në 22°C!

Çfarë shkakton stresi nga vapa?

Ndiqni dhe orientohuni nga pikat kritike të temperaturës dhe lagështisë!

Çfarë masash duhen marrë për zbutjen e ndikimit të faktorit mjedis?

Cilësia e ajrit

  • Mbani parasysh se një nga praktikat më të mira për të siguruar një ajër cilësor është krijimi i një sistemi ventilimi (ajrosje).
  • Bëni kujdes që kafshët e sëmura me sëmundje ngjitëse të mbahen të izoluara në mënyrë të tillë që ajrosja të mos zhvendosë ajrin nga zona e infektuar drejt asaj ku vendosen kafshët e shëndetëshme.
  • Gjithashtu, për një ajër cilësor, menaxhoni siç duhet mbeturina të tilla si jashtëqitjen e kafshëve.
  • Ajrosja e duhur siguron mbrojtje të kafshëve nga sëmundjet respiratore (të frymëmarrjes), duke bërë të mundur mbrojtjen nga këto sëmundje me zhvendosjen e ajrit të ngrohtë, lagështisë, ndotësve të ajrit dhe aromave të pa dëshiruara.
  • Ajrosja gjithashtu modifikon temperaturën e ajrit brenda stallës.

Klikoni këtu në se dëshironi të dini më shumë lidhur me ambjentet lehtësuese në fermat blegtorale në fermat me gjedh.Lini një koment


Shpërndaj në rrjetet sociale:

MBI SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E BROKOLIT NË FUSHË TË HAPUR

Cilat janë sëmundjet dhe dëmtuesit e brokolit në fushë të hapur?

Lexo më shumë

CILAT JANË SËMUNDJET DHE DËMTUESIT E LULELAKRËS NË FUSHË?

Bimët e lulelakrёs preken nga një sërë sëmundjesh e dëmtuesish, mbrojtja e të cilave kërkon mendimin e kualifikuar të specialistit të fushës.

Lexo më shumë

USHQIMET BLEGTORALE PËR GJEDHIN

Ushqimet blegtorale është e rëndësishme të prodhohen dhe manipulohen (përpunohen) në mëyrë sa më cilësore duke mundësuar që nga prodhimi në fermë të plotësoni të gjitha nevojat vjetore të tufës suaj.

Lexo më shumë

AMBJENTET LEHTËSUESE NË FERMAT BLEGTORALE NË FERMAT ME GJEDH

Ambjentet lehtësuese të një ferme përfshijnë strukturat e strehimit, magazinimit, hangarët, padokun, etj. Në varësi nga planifikimi, konstruksioni dhe funksionimi i këtyre ambjenteve, ju mund të siguroni një rritje të efiçencës së fermës.

Lexo më shumë